Lecții biblice

Viața lui Avraam

În acest tri­mes­tru vom stu­dia des­pre via­ța lui Avraam. Acest om al lui Dumnezeu a tre­cut prin mul­te tes­te de cre­din­ță. La fie­ca­re din­tre aces­tea, lui Avraam i s-a dat oca­zia să își demon­stre­ze încre­de­rea în…