Închinarea plăcută lui Dumnezeu

Lecții bibli­ce pen­tru Școala de Sabat
- opti­mi­za­tă pen­tru mobi­le (iPhone, iPad, Android…), cu ver­se­te­le bibli­ce incluse
tri­mes­trul 4, 2012