Un reformator sănătos

Lecții bibli­ce pen­tru Școala de Sabat
tri­mes­trul 1, 2007