Umblarea lui Enoh cu Dumnezeu

Lecții bibli­ce pen­tru Școala de Sabat
tri­mes­trul 2, 2003