Categoria: Știri

Convenția internațională a tineretului 2021

După mult timp, în sfâr­șit, Austria găz­du­ieș­te urmă­toa­rea Convenție inter­națio­na­lă pen­tru tine­ret.   Suntem încân­tați să  anun­țăm câte­va  actu­a­li­zări cu pri­vi­re la Convenția inter­națio­na­lă pen­tru tine­ret pla­ni­fi­ca­tă de mult timp. După o întâr­zi­e­re din cau­za pan­de­mi­ei, sun­tem bucuroși…

FERICIREA – VIS SAU REALITATE

Vă invi­tăm să urmă­riți pri­ma pre­zen­ta­re din cadrul seri­ei de evan­ghe­li­zări „FERICIREA – VIS SAU REALITATE” În sea­ra aces­ta la ora 20:00 Daniel Bernad va pre­zen­ta tema “Ferice de cei săraci în duh –…

FERICIREA – VIS SAU REALITATE

- Dragi pri­e­te­ni vă anun­țăm că în peri­oa­da 24–30 Mai 2021 puteți urmări ONLINE pe cana­lul de YouTube AZSMR  un pro­gram spe­cial având ca gene­ric: „FERICIREA – VIS SAU REALITATE?” “Mulți zic: „Cine ne…

Săptămână de rugăciune pentru tineret, 19 — 28 februarie 2021

Departamentul de Tineret al Uniunii Române a Adven­tiştilor de Ziua a Şaptea — Mişcarea de Reformă pune la dis­po­zi­ția noas­tră o serie de pre­le­geri pe tema: Pentru o vre­me ca aceas­ta.  Scopul stu­di­u­lui este ace­la de a‑i ajuta…