Categoria: Știri

„ Născut într‑o eră fatală” – Tabără națională de tineret

Dragi ti­neri, prin ha­rul lui Dumnezeu avem din nou bucu­ria de a vă in­vita să par­ti­ci­pați, la o ta­bără orga­ni­zată de Departamentul de Tineret al Uniunii Române AZSMR, în peri­oada 29 Decembrie 2022 – 1 Ianuarie  2023 la Campus…

Apel umanitar pentru dezastre

Apel uma­ni­tar pen­tru dez­as­tre “Să nu obo­sim în face­rea bine­lui”.  (Galateni 6:9 p.p.) „Ajutaţi pe sfinţi când sunt în nevo­ie”. (Romani 12:13) Călăuziţi de aces­te îndem­nuri din Cuvântul lui Dumnezeu, ne adre­săm vouă, iubiți frați,…

Botez / Câmpuri — Jud. Vrancea

Data de 4 sep­tem­brie 2022 repre­zin­tă o oca­zie de bucu­rie pen­tru Conferința Moldova, cât și pen­tru între­gul cer, deo­a­re­ce cinci per­soa­ne au ales să declare în mod public deci­zia lor de a renun­ța la plă­ce­ri­le aces­tei lumi,…