Știri

Tabără de vară pentru copii

Dragi copii, ne bucu­răm pen­tru că, prin harul lui Dumnezeu putem orga­ni­za din nou o tabă­ră spe­cia­lă pen­tru voi în tim­pul vacan­ței de vară. De ace­ea vă  invi­tăm cu drag pe toți cei care sun­teti…

Ca frunzele toamna

Departamentul de Colportaj al Conferinţei Generale a pro­gra­mat zile­le de 27–29 iunie 2019 ca un timp pen­tru a pro­mo­va lucra­rea vita­lă a col­por­ta­ju­lui, cu un set de pre­le­geri spe­ci­a­le şi o zi de lucra­re de col­por­taj din uşă…

Armonii de primăvară — III

Duminică, 28 Aprilie 2019, la ora 16:00, vă invi­tăm să vă bucu­rați împre­u­nă cu noi la Concertul Vocal-Simfonic „Armonii de Primăvară III“, în Biserica Evanghelică Făgăraș! Intrarea libe­ră!  

Apel umanitar

Conferinţa Generală a Adventiştilor de Ziua a Şaptea Mişcarea de Reformă PO BOX. 7240 Roanoke, VA 24+19–0240 SUA (540)362‑1800 Fax: (540) 366‑2814 www.sdarm.org       *adre­să ema­il pro­te­ja­tă*                                                                        Sao Paulo-SP, 19 mar­tie 2019   „Aşadar, cât avem…

Dialog al liderilor din Adventism

CG AZSMR, 1 mar­tie, 2019 — Statele Unite Declarație pri­vind întâl­ni­ri­le din­tre lide­rii Adventiștilor de Ziua a Șaptea Mișcarea de Reformă și lide­rii Adventiștilor de Ziua a Șaptea.    Dragi frați din AZS-MR,       De-a…