Știri

PROIECT MISIONAR PENTRU CURTEA DE ARGEȘ  

Prin Departamentul Misionar, Departamentul de Tineret și Conferința Oltenia, Dumnezeu face urmă­toa­rea invi­ta­ție: „Du-te astăzi și lucrea­ză în via Mea” PROIECT MISIONAR PENTRU CURTEA DE ARGEȘ             În acest timp,…

“Ecouri din Paradis – Ediția a III-a”

“Ecouri din Paradis – Ediția a III-a” – Școala muzi­ca­lă inter­națio­na­lă de vară         În toa­tă Scriptura muzi­ca joa­că un rol impor­tant în via­ța spi­ri­tu­a­lă a popo­ru­lui lui Dumnezeu. De la imnul tri­um­fal…

Apel umanitar

Să nu obo­sim în face­rea bine­lui …[şi] cât avem pri­lej, să facem bine la toţi, şi mai ales fra­ţi­lor în cre­dinţă. Galateni 6:9, 10. Călăuziţi de acest îndemn ne adre­săm vouă, iubiți frați, surori…

Tabără de vară pentru copii

Dragi copii, ne bucu­răm pen­tru că, prin harul lui Dumnezeu putem orga­ni­za din nou o tabă­ră spe­cia­lă pen­tru voi în tim­pul vacan­ței de vară. De ace­ea vă  invi­tăm cu drag pe toți cei care sun­teti…

Ca frunzele toamna

Departamentul de Colportaj al Conferinţei Generale a pro­gra­mat zile­le de 26–29 iunie 2019 ca un timp pen­tru a pro­mo­va lucra­rea vita­lă a col­por­ta­ju­lui, cu un set de pre­le­geri spe­ci­a­le şi o zi de lucra­re de col­por­taj din uşă…