Categoria: Știri

Comunicat ofi­ci­al al Conferinței Generale     Către Secretarii Regionali, Președinți de Uniuni, Președinți de Conferințe, Predicatori, Lucrători Biblici și Conducători locali        Iubiții mei frați în Hristos, Cu spe­ran­ță și credință,…

„Deschide-mi ochii să văd” – Tabără  națională de tineret

„Deschide-mi ochii să văd” – Tabără  națio­na­lă de tine­ret                     Dragi ti­neri, prin ha­rul lui Dumnezeu avem din nou bucu­ria de a vă in­vita să par­ti­ci­pați la o ta­bără orga­ni­zată de Departamentul de Tineret…

Tabără de tineret / 8–10 Martie 2024

Tabără de tine­ret — “Mai bine doi decât unul”  Dragi tineri, În peri­oa­da 8–10 Martie 2024, Departamentul de tine­ret al Conferinței Ardealul de Sud, orga­ni­zea­ză și vă invi­tă la o tabă­ră de tine­ret având gene­ri­cul: “Mai…

Tabără pentru copii și adolescenți

Dragi copii și ado­les­cenți (6 – 15 ani), vă anun­țăm cu bucu­rie că Departamentul de Tineret al Conferinței Ardealul de Nord orga­ni­zea­ză o nouă tabă­ră pen­tru voi în peri­oa­da 30 iulie – 4 august 2024, în…

Tabără de tineret — Moisei (Legămintele vieții)

Dragi tineri,   Departamentul de tine­ret al Conferinței Ardealul de Nord și Moldova, orga­ni­zea­ză împre­u­nă o tabă­ră de tine­ret la care sun­teți invi­tați să par­ti­ci­pați în peri­oa­da, 5 – 7 Aprilie 2024, în loca­li­ta­tea Moisei, Județul…

„CUNOSCÂNDU‑L PE DUMNEZEU” — Săptămâna de rugăciune

Ce Mântuitor minu­nat este Isus, Domnul nos­tru! Cu cât Îl cunoaș­tem mai mult, cu atât Îl iubim mai mult. Părtășia cu alți cre­din­cioși de ace­eași cre­din­ță pre­ți­oa­să vine apoi ca un rezul­tat natural –…