Categoria: Știri

„Zdrobit, dar răscumpărat” — Tabără de tineret

Dragi tineri, și nu numai, vă invi­tăm cu bucu­rie la o nouă întru­ni­re spi­ri­tu­a­lă. Sub tema­ti­ca „Zdrobit, dar răs­cum­pă­rat” („Broken, but Redeemed”) vom apro­fun­da ide­ea trans­mi­să de ver­se­tul din 2 Timotei 1:12: „Și din pri­ci­na aceasta…

Tabără de Sănătate pentru Trup și Suflet

  Dragi pri­e­te­ni, Avem deo­se­bi­ta bucu­rie de a vă invi­ta la „Tabăra de Sănătate pen­tru Trup și Suflet“ ce se va des­fă­șu­ra la Campus Porumbacu, jud. Sibiu, în data de 18–22 mai 2022, acest eveniment…

„ Pregătiți pentru cer ” – Tabără  națională de tineret

              Dragi ti­neri, prin ha­rul lui Dumnezeu avem din nou bucu­ria de a vă in­vita să par­ti­ci­pați, la o ta­bără orga­ni­zată de Departamentul de Tineret al Uniunii Române AZSMR, în peri­oada 28 Aprilie — 1 mai  2022 la Campus…

„Puterea Influenței ”- Tabără de tineret

Dragi tineri, Avem deo­se­bi­ta bucu­rie de a vă invi­ta prin harul lui Dumnezeu în pri­mă­va­ra aces­tui an, la o tabă­ră pen­tru ado­les­cenți, tineri și nu numai, în peri­oa­da 1–3 apri­lie 2022, sub gene­ri­cul: “Puterea Influenței” Motto:…

Apel — Ucraina

Adventişti de Ziua a Șaptea Mișcarea de Reformă Conferința Generală   P.O. Box 7240 Roanoke VA 24019–0240 USA        Tel +1 540 362 1800  Fax: +1 540 366 ‑2814         …