Categoria: Știri

Botez / Câmpuri — Jud. Vrancea

Data de 4 sep­tem­brie 2022 repre­zin­tă o oca­zie de bucu­rie pen­tru Conferința Moldova, cât și pen­tru între­gul cer, deo­a­re­ce cinci per­soa­ne au ales să declare în mod public deci­zia lor de a renun­ța la plă­ce­ri­le aces­tei lumi,…

„Fii diferit” — Tabără pentru tineri

Dragi tineri, Avem bucu­ria să vă invi­tăm la o nouă taba­ră pen­tru tineri*, care se va des­fă­șu­ra în peri­oa­da 7 — 9 Octombrie 2022 sub gene­ri­cul: “Fii dife­rit!” Motto: ”Voi face o deo­se­bi­re între popo­rul Meu și…

Tabără de Sănătate pentru Trup și Suflet

Dragi pri­e­te­ni, Avem deo­se­bi­ta bucu­rie de a vă invi­ta în toam­na aces­tui an la o „Tabără de Sănătate pen­tru Trup și Suflet“ ce se va des­fă­șu­ra la Campus Porumbacu, jud. Sibiu, în data de  7–11…

„Prieten cu Împăratul”– Tabără națională de tineret

  Dragi ti­neri, prin ha­rul lui Dumnezeu avem din nou bucu­ria de a vă in­vita să par­ti­ci­pați, la o ta­bără orga­ni­zată de Departamentul de Tineret al Uniunii Române a AZSMR, în peri­oada 25–28 August 2022,la Campus Porumbacu, jud. Sibiu,…

„Zdrobit, dar răscumpărat” — Tabără de tineret

Dragi tineri, și nu numai, vă invi­tăm cu bucu­rie la o nouă întru­ni­re spi­ri­tu­a­lă. Sub tema­ti­ca „Zdrobit, dar răs­cum­pă­rat” („Broken, but Redeemed”) vom apro­fun­da ide­ea trans­mi­să de ver­se­tul din 2 Timotei 1:12: „Și din pri­ci­na aceasta…