Categoria: Lecții biblice

Evanghelia după Pavel: Corinteni

  În tim­pul aces­tui tri­mes­tru, stu­den­ții Școlii de Sabat din întrea­ga lume vor stu­dia des­pre evan­ghe­lie con­form apos­to­lu­lui Pavel, așa cum este ea reve­la­tă în epis­tolele sale către cei din Corint. Uneori, Pavel lucra…

ȘCOALA DE SABAT — Evanghelia după Pavel: Galateni

În acest tri­mes­tru, stu­den­ții Școlii de Sabat din întrea­ga lume vor stu­dia des­pre evan­ghe­lie con­form lui Pavel, așa cum este aceas­ta reve­la­tă în epis­to­la sa către Galateni. Ce putem învă­ța din aceas­tă epis­to­lă scurtă,…