Lecții biblice

Trăind în Ziua Ispășirii — LECŢIILE ŞCOLII DE SABAT

Trăim în ziua anti­ti­pi­că a ispă­și­rii. Ce înseam­nă aceas­ta? Este un sim­plu deta­liu sau are acum acest lucru într-ade­­văr sco­pul de a avea impact asu­pra vie­ții zil­ni­ce, asu­pra pla­nu­ri­lor de vii­tor și chiar asu­pra tipa­re­lor de…