Categoria: Lecții biblice

Lecții Biblice pentru Sabat / ianuarie — martie 2024

Pe măsu­ră ce ne apro­pi­em de Hristos, ne apro­pi­em și mai mult unii de alții. Rezultate uimi­toa­re vor fi văzu­te în pre­gă­ti­rea pen­tru revăr­sa­rea Duhului Sfânt în pute­rea plo­ii târ­zii. „Când bise­ri­ci­le vor deveni…