Categoria: Muzică creștină

It is well with my soul

Piesa „It is well with my soul“ spu­ne poves­tea unui om a cărui via­ță s‑a schim­bat radi­cal atunci când și‑a pier­dut cei 5 copii și toa­te afa­ce­ri­le pe care le deți­nea, dar nu și încre­de­rea în…

Orchestra AZS-MR

Piesă inter­pre­ta­tă de orches­tra AZS-MR la con­fe­rin­ța spi­ri­tu­a­lă cu gene­ri­cul „Schimbați în hai­ne noi„ ce a avut loc la Novi Sad — Serbia 15.02.2020

Orchestra AZS-MR

Piesă inter­pre­ta­tă de orches­tra AZS-MR la con­fe­rin­ța spi­ri­tu­a­lă cu gene­ri­cul „Schimbați în hai­ne noi„ ce a avut loc la Novi Sad — Serbia 15.02.2020