Evanghelia după Ioan (I)

Lecții bibli­ce pen­tru Școala de Sabat
tri­mes­trul 3, 2004