Un legământ veşnic

Lecții bibli­ce pen­tru Școala de Sabat
tri­mes­trul 4, 2003