Categoria: Lecții biblice

Viața lui Pavel

Viața lui Pavel

  Lecții bibli­ce pen­tru Școala de Sabat iulie-sep­­tam­­brie 2013 — Viața lui Pavel — opti­mi­za­tă pen­tru mobi­le (iPhone, iPad, Android…), cu ver­se­te­le bibli­ce inclu­se — tri­mes­trul 3, 2013

Căminul creștin

Căminul creștin

  Lecții bibli­ce pen­tru Școala de Sabat apri­­­lie-iunie 2013 — Căminul creș­tin — opti­mi­za­tă pen­tru mobi­le (iPhone, iPad, Android…), cu ver­se­te­le bibli­ce inclu­se — tri­mes­trul 2, 2013