Live

Transmisiuni în direct orga­ni­za­te de AZS-MR.

Live

Friday

 

Saturday 11:00

 

Saturday 15:30 GMT+3

 

Saturday  17:30

În gene­ral trans­mi­siu­ni­le se înre­gis­trea­ză și sunt publi­ca­te ulte­ri­or în sec­țiu­nea Video a site-ului și pe cana­lul YouTube AZS-MR. sau Tineri Banat

Pentru a fi siguri că nu pier­deți vreo trans­mi­siu­ne live sub­scri­eți adre­sa ema­il și/sau la una ori mai mul­te din­tre rețe­le­le soci­a­le, pen­tru a fi anun­țați. Vă mul­țu­mim!