Reformatori de‑a lungul istoriei (II) — Școala de sabat

„Tânărul Cercetător” este un stu­diu zil­nic pen­tru elevi şi ado­les­cenţi, stu­diu în care se apli­că prin­ci­pi­i­le Bibliei şi Spiritului Profeţiei. Acest stu­diu este bazat pe un ciclu de patru ani şi este publi­cat tri-mes­tri­al de Conferinţa Gene-rală a Adventiştilor de Ziua a Şaptea — Mişcarea de Reformă, Departamentul Şcolii de Sabat.

DESCARCĂ LECȚIA ÎN FORMAT PDF