Lecții biblice — Adevărata reformă

Click pe ima­gi­ne pen­tru a des­căr­ca în for­mat pdf lec­ți­i­le bibli­ce pen­tru Școala de Sabat:
Screenshot from 2016-01-01 15:26:19