Categoria: Prelegeri rugăciune

„Conectat la Sursă”

Departamentul de Tineret al Uniunii Române a Adventiştilor de Ziua a Şaptea — Mişcarea de Reformă ne pro­pu­ne o săp­tămâ­nă de stu­diu, medi­ta­ție şi rugă­ciu­ne, o săp­tămâ­nă în care să reflec­tăm la nevo­ia noas­tră strin­gen­tă de a fi conectați…

Săptămâna de rugăciune

      Într‑o călă­to­rie lun­gă este ușor să obo­sim în dorin­ța noas­tră pen­tru des­ti­na­ția fina­lă. Uneori, des­ti­na­ția pare să fie atât de depar­te încât noi avem ten­din­ța să ne gân­dim doar la alte…