Prelegeri rugăciune

„Ambasadori pentru Hristos”

Săptămâna de rugă­ciu­ne   În Era infor­ma­țio­na­lă de astăzi, este des­tul de ușor să îți faci o impre­sie des­pre oameni, cău­tând onli­ne, ca să vezi ce pri­e­te­ni au. În Scriptură, Domnul nos­tru Isus Hristos decla­ră:…

Flacăra credinței

Săptămâna de rugă­ciu­ne pen­tru Tineret — 24 mar­tie — 2 apri­lie 2017 Departamentul de Tineret al Uniunii Române a Adven­tiştilor de Ziua a Şaptea — Mişcarea de Reformă ne suge­rea­ză o săp­tămâ­nă de stu­diu, medi­ta­ție şi rugă­ciu­ne, momen­te…