Despre

Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea — Mișcarea de Reformă (AZS-MR)

O scur­tă pre­zen­ta­re a ori­gi­nii și cre­din­ței Adventiștilor de Ziua a Șaptea — Reformiști

Biserica Adventistă de Ziua a Șapătea - Mișcarea de Reformă

William Miller și Mișcarea Adventistă până în anul 1844

De ce n‑a venit Isus în 1844?

Cum au apă­rut Adventiștii Reformiști (AZS-MR)? Scurt istoric

Crezul Adventiștilor de Ziua a Șaptea Reformiști

Întrebări frec­ven­te

Puteți afla mai mul­te infor­ma­ții des­pre AZS-MR urmă­rind: Documentar Vis de libertate

Site-ul inter­națio­nal al AZS-MR: Seventh Day Adventist Reform Movement