Caracterul creştin (III)

Lecții bibli­ce pen­tru Școala de Sabat
tri­mes­trul 3, 2005