Categoria: Devoțional

POȚI FI BIRUITOR!

Materialele pro­pu­se ca stu­diu pen­tru anul care urmea­ză, adu­na­te în car­tea „Poți fi biru­i­tor!” sunt nu doar o pro­vo­ca­re pen­tru o lup­tă de cuce­ri­re a unei culmi, ci și o asi­gu­ra­re că aceas­ta  poa­te fi atin­să. Putem să…