Centrul de sănătate Eden

Centrul de sănătate Eden — Reportaj

Sinopsis: Centrul de sănă­ta­te Eden Există spe­ran­ță pen­tru o via­ță mai bună! Centrul de Sănătate și Medicină Preventivă „Eden” din loca­li­ta­tea Breaza, jud. Prahova ofe­ră ser­vi­cii de pro­fi­la­xie și tra­ta­ment în cazul boli­lor cro­ni­ce spe­ci­fi­ce civilizației…

„Copii de caracter” — Apel

Dragi frați din Uniunea Română. Vă salu­tăm cu mul­tă pace și Domnul să fie lău­dat pen­tru că ne‑a ales pen­tru a slu­jii în lucra­rea de evan­ghe­li­za­re a lumii. Mulțumiri fie adu­se lui Dumnezeu fiind­că ne poartă…