Centrul de sănătate Eden

Centrul de sănătate Eden — Reportaj

Sinopsis: Centrul de sănă­ta­te Eden Există spe­ran­ță pen­tru o via­ță mai bună! Centrul de Sănătate și Medicină Preventivă „Eden” din loca­li­ta­tea Breaza, jud. Prahova ofe­ră ser­vi­cii de pro­fi­la­xie și tra­ta­ment în cazul boli­lor cro­ni­ce spe­ci­fi­ce civilizației…

Apel — Ucraina

Adventişti de Ziua a Șaptea Mișcarea de Reformă Conferința Generală   P.O. Box 7240 Roanoke VA 24019–0240 USA        Tel +1 540 362 1800  Fax: +1 540 366 ‑2814         …

Apel

Dragi frați, Vă salu­tăm cu pacea Domnului Isus, fra­te­le nos­tru mai mare cel care și‑a dat via­ța pen­tru noi. Încolo, toți să fiți cu ace­leași gân­duri, sim­țind cu alții, iubind ca fra­ții, miloși, sme­riți. (1…