Centrul de sănătate Eden

Centrul de sănătate Eden — Reportaj

Sinopsis: Centrul de sănă­ta­te Eden Există spe­ran­ță pen­tru o via­ță mai bună! Centrul de Sănătate și Medicină Preventivă „Eden” din loca­li­ta­tea Breaza, jud. Prahova ofe­ră ser­vi­cii de pro­fi­la­xie și tra­ta­ment în cazul boli­lor cro­ni­ce spe­ci­fi­ce civilizației…

Congres Online „DOR DE LIBERTATE” 15–18 Octombrie 2020

Dragi tineri și pri­e­te­ni, vă adu­cem la cunoș­tin­ță căci în peri­oa­da 15–18 octom­brie 2020. va avea loc un con­gres de tine­ret ONLINE sub gene­ri­cul „DOR DE LIBERTATE”. Mai jos aveți pro­gra­mul trans­mi­siu­ni­lor LIVE: Joi (15…

Lecții din cartea lui Marcu — SECŢIUNEA ADULŢI

    Cartea lui Marcu a fost scri­să de Marcu Ioan, care a călă­to­rit cu Pavel și Barnaba. „Barnaba însuși era ‘de neam din Cipru‘ (Fapte 4:36); și acum, el și Pavel, înso­țiți de Ioan Marcu, o rudă a lui Barnaba,…