AZS-MR

Centrul de sănătate Eden

Centrul de sănătate Eden — Reportaj

Sinopsis: Centrul de sănă­ta­te Eden Există spe­ran­ță pen­tru o via­ță mai bună! Centrul de Sănătate și Medicină Preventivă „Eden” din loca­li­ta­tea Breaza, jud. Prahova ofe­ră ser­vi­cii de pro­fi­la­xie și tra­ta­ment în cazul boli­lor cro­ni­ce spe­ci­fi­ce…

Pericolul care pândește din ceașcă!

Este un drog!        Este cea mai popu­la­ră sub­stan­ță exci­tan­tă din lume! Copii și ado­les­cenți îl dau pe gât cu cana; adulți și per­soa­ne­le în vâr­stă beau cești și sti­cle întregi. Vinovată…