Centrul de sănătate Eden

Centrul de sănătate Eden — Reportaj

Sinopsis: Centrul de sănă­ta­te Eden Există spe­ran­ță pen­tru o via­ță mai bună! Centrul de Sănătate și Medicină Preventivă „Eden” din loca­li­ta­tea Breaza, jud. Prahova ofe­ră ser­vi­cii de pro­fi­la­xie și tra­ta­ment în cazul boli­lor cro­ni­ce spe­ci­fi­ce…

Cât costă adevărul? (prima parte)

Cât cos­tă ade­vă­rul? (pri­ma par­te) — Programul con­fe­rin­ței spi­ri­tu­a­le ce a avut loc în comu­ni­ta­tea Câmpuri jud. Vrancea Mesaj biblic pre­zen­tat de fr. David Mureșan.