Centrul de sănătate Eden

Centrul de sănătate Eden — Reportaj

Sinopsis: Centrul de sănă­ta­te Eden Există spe­ran­ță pen­tru o via­ță mai bună! Centrul de Sănătate și Medicină Preventivă „Eden” din loca­li­ta­tea Breaza, jud. Prahova ofe­ră ser­vi­cii de pro­fi­la­xie și tra­ta­ment în cazul boli­lor cro­ni­ce spe­ci­fi­ce…

Dragi frați și surori, Fie ca pacea lui Dumnezeu să fie cu voi în acest timp! Dorim să vă salut cu acest ver­set din Psalmul 96: „O, cân­tă Domnului o cân­ta­re nouă: cân­tă Domnului, pe…

It is well with my soul

Piesa „It is well with my soul“ spu­ne poves­tea unui om a cărui via­ță s‑a schim­bat radi­cal atunci când și‑a pier­dut cei 5 copii și toa­te afa­ce­ri­le pe care le deți­nea, dar nu și încre­de­rea în…