Prelegeri rugăciune

Pregătirea unui popor

Pregătirea unui popor

Prelegere pen­tru săp­tămâ­na de rugă­ciu­ne 6–15 decem­brie 2013 Rugându-ne pen­tru pre­gă­ti­re Când ne aflăm cu copi­ii într-o călă­to­rie de dura­tă, părin­ții sunt ade­sea între­bați de aceștia: „Mai este mult?” Fiind copi­ii ai lui Dumnezeu…