Categoria: Prelegeri rugăciune

Darul neprețuit

Darul neprețuit

Prelegere pen­tru săp­tămâ­na de rugă­ciu­ne 27 mar­tie — 5 apri­lie 2015 Darul nepre­țu­it Departamentul de Tineret al Uniunii Române a Adventiştilor de Ziua a Şaptea — Mişcarea de Reformă ne suge­rea­ză o săp­tămâ­nă de con­sa­cra­re dedi­ca­tă stu­di­u­lui şi rugăciunii,…

Pelerinajul rămășiței

Pelerinajul rămășiței

Prelegere pen­tru săp­tămâna de rugă­ciune 5–14 decem­brie 2014 Cântărind pele­ri­na­jul Un alt an aproa­pe a tre­cut, şi cu el o ani­ver­sa­re impor­tan­tă. Aceasta mar­chea­ză cel de-al o sută­lea an de la cri­za din 1914, când pele­rini cre­din­cioși au…

Pregătirea unui popor

Pregătirea unui popor

Prelegere pen­tru săp­tămâ­na de rugă­ciu­ne 6–15 decem­brie 2013 Rugându-ne pen­tru pre­gă­ti­re Când ne aflăm cu copi­ii într‑o călă­to­rie de dura­tă, părin­ții sunt ade­sea între­bați de aceștia: „Mai este mult?” Fiind copi­ii ai lui Dumnezeu ne întrebăm…