Prelegere 2012

Prelegere pen­tru săp­tămâ­na de rugăciune.
- opti­mi­za­tă pen­tru mobi­le (iPhone, iPad, Android…)