Prelegeri rugăciune

Darul neprețuit

Darul neprețuit

Prelegere pen­tru săp­tămâ­na de rugă­ciu­ne 27 mar­tie — 5 apri­lie 2015 Darul nepre­țu­it Departamentul de Tineret al Uniunii Române a Adventiştilor de Ziua a Şaptea — Mişcarea de Reformă ne suge­rea­ză o săp­tămâ­nă de con­sa­cra­re dedi­ca­tă stu­di­u­lui şi…