Categoria: Știri

Program funebru pastorul Nelu Iancu

Despărțire până în Dimineața Învierii

„Omul face mul­te pla­nuri în ini­ma lui, dar hotă­rârea Domnului, ace­ea se împli­neş­te.” (Proverbele 19:21). Cu dure­re în suflet, dar nu dez­nă­dăj­du­iți, anun­țăm înce­ta­rea din via­ță a fra­te­lui Nelu Iancu.

Zi specială de post și de rugăciune

Zi specială de post și de rugăciune

Iubiți frați, Bazându-ne pe făgă­du­in­ța din Iacov 5:15, potri­vit căre­ia „Rugăciunea făcu­tă cu cre­dinţă va mân­tui pe cel bol­nav şi Domnul îl va însă­nă­toşi; şi, dacă a făcut păca­te, îi vor fi ier­ta­te”, vă invităm…

Încotro alergi? - Tabără pentru tineri

Încotro alergi? — Tabără pentru tineri

Departamentul de Tineret al Uniunii Române are din nou bucu­ria de a vă invi­ta spre fina­lul aces­tui an la Campus Porumbacu, jud. Sibiu, pen­tru câte­va zile de păr­tă­șie creș­ti­nă în cadrul unei tabe­re care va…

Oameni ai credinței, tabără la Băile Felix

Oameni ai credinței — Tabără la Băile Felix

Prin harul lui Dumnezeu avem din nou bucu­ria de a vă invi­ta la o tabă­ră orga­ni­za­tă de Departamentul de Tineret al Conferinței Ardealul de Nord, în peri­oa­da 31 octom­brie — 2 noiem­brie 2014, sub gene­ri­cul: Oameni ai…

Cum să-ți găsești iubirea vieții - Tabără la Moeciu

Cum să-ți găsești iubirea vieții — Tabără la Moeciu

Dragi tineri, avem plă­ce­rea de a vă invi­ta la tabă­ra pen­tru tineri ce va avea loc la Moeciu de sus în peri­oa­da 10–12 octom­brie 2014 sub gene­ri­cul: Cum să-ți găsești iubi­rea vie­ții Din pro­gram: Studiul…

La fântâna lui Iacov, tabără pentru tineri la Borsec

La fântâna lui Iacov — Tabără pentru tineri la Borsec

Invitație Dragi tineri, avem plă­ce­rea de a vă invi­ta la întru­ni­rea pen­tru tineri ce va avea loc la Borsec în peri­oa­da 22–25 august, 2014 cu tema: La fân­tâ­na lui Iacov Din pro­gram: Studiul din cuvân­tul Domnului Grupe…

Drumul spre succes, tabără de vară pentru copii la Campus Porumbacu august 2014

Drumul spre succes — Tabără de vară pentru copii

Dragi pri­e­te­ni, Toți care aveți copii cu vâr­sta între 7 și 15 ani, vă invi­tăm să le ofe­riți oca­zia de a par­ti­ci­pa la tabă­ra de vară: Drumul spre suc­ces Locația: Campus AZS-MR, Porumbacu de sus. Perioada: între 18–21…