Fiindcă ai păzit cuvântul răbdării Mele — Fr. Marian Manolache