Categoria: Știri

Tabără de tineret la Buşteni, 23–25 octombrie 2009

Tabără de tineret la Buşteni, 23–25 octombrie 2009

Rom 12:2 “Să nu vă potri­viți chi­pu­lui vea­cu­lui aces­tu­ia, ci să vă pre­fa­ceți, prin înno­irea min­ții voas­tre, ca să puteți deo­se­bi bine voia lui Dumnezeu: cea bună, plă­cu­tă și desă­vâr­și­tă.” Invitație Dragi tineri, sunteți…

Tabără de tineret la Izvoare, 23–25 octombrie 2009

Tabără de tineret la Izvoare, 23–25 octombrie 2009

„Cei înte­lepti vor stră­luci ca stra­lu­ci­rea ceru­lui și cei ce vor învă­ța pe mulți să umble în nepri­hă­ni­re vor stră­luci ca ste­le­le, în veac și în veci de veci“. Daniel 12:3 OAMENI TARI ÎN…

Tabără pentru tineri la Bicaz, 11–13 septembrie 2009

Tabără pentru tineri la Bicaz, 11–13 septembrie 2009

Departamentul de tine­ret al con­fe­rin­ței Moldova, vă invi­tă să par­ti­ci­pați la tabă­ra ce va avea loc în peri­oa­da 11–13 sep­tem­brie, cu gene­ri­cul “Alerg spre țin­tă”. Am ales ca loc minu­nat de caza­re hote­lul Adora situat…

Tabără de tineret la Porumbacu de Sus, 14–18 august 2009

Tabără de tineret la Porumbacu de Sus, 14–18 august 2009

Dragi pri­e­te­ni tineri, Avem bucu­ria de a vă invi­ta la o nouă întâl­ni­re ce se va  des­fă­șu­ra pe pro­pri­e­ta­tea bise­ri­cii noas­tre într-un cadru deo­se­bit de pito­resc cu acti­vi­tăți ce ne dorim a fi atât uti­le cât și…