Știri

Paște mielușeii Mei: Întrunire pentru lideri

Paște mielușeii Mei: Întrunire pentru lideri

Paște mie­lu­șe­ii Mei Prin harul lui Dumnezeu, Departamentul de Tineret al Uniunii Române AZS-MR orga­ni­zea­ză o întru­ni­re la nivel națio­nal a instruc­to­ri­lor pen­tru copii și ado­les­cenți sub gene­ri­cul „Paște mie­lu­șe­ii Mei”. Acest eve­ni­ment este orga­ni­zat în…

Concert de muzică creștină la Eben Ezer

Concert de muzică creștină la Eben Ezer

Concert de muzi­că creș­ti­nă Biserica Eben Ezer din Bucov a găz­du­it în ziua de dumi­ni­că 2 noiem­brie 2014 un con­cert de muzi­că creș­ti­nă, des­fă­șu­rat sub gene­ri­cul: „O zi de lau­dă pen­tru Împăratul”. Printre cei care și-au…

Tabără pentru tineri în Ardealul de Nord la Baile Felix 2014

Tabără pentru tineri în Ardealul de Nord

Tabără pen­tru tineri la Băile Felix În inter­va­lul 31 octom­brie – 2 noiem­brie 2014 a avut loc o tabă­ră pen­tru tineri în zona de nord-vest a țării, în loca­li­ta­tea Băile Felix, jude­țul Bihor. La aceas­tă întru­ni­re au par­ti­ci­pat…

Vești misionare din Conferința Moldova

Vești misionare din Conferința Moldova

Vești din Conferința Moldova — Proiecte misio­na­re „Căci Pâinea lui Dumnezeu este ace­ea care Se cobo­a­ră din cer şi dă lumii via­ţa.” Ioan 6:33 În peri­oa­da octom­brie — decem­brie 2014, în Conferința Moldova s-au…

Iată-mă, trimite-mă, tabără misionară la Cluj-Napoca

„Iată-mă, trimite-mă” tabără misionară Cluj-Napoca

„Iată-mă, tri­­­mi­­­te-mă” Zâmbete, expe­rien­țe, voie bună, cân­tări de lau­dă, încu­ra­jări, păr­tă­șie și stu­diu sunt doar câte­va din cuvin­te­le ce pot des­crie expe­rien­ța noas­tră minu­na­tă ce am avut-o la Cluj-Napoca, în tabă­ra misio­na­ră. Tinerilor care…

Botez la Rodna, Bistrița în râul Someș 2014

Botez la Rodna, Bistrița în râul Someș 2014

Coloseni 2:12 „…fiind îngro­pați împre­u­nă cu El, prin botez, și învi­ați în El și împre­u­nă cu El, prin cre­din­ța în pute­rea lui Dumnezeu care L-a învi­at din morți”. Botez la Rodna Data de 7 sep­tem­brie…