Știri

O făptură nouă

  Marius Stroia „Iată Eu fac toa­te lucru­ri­le noi.” (Apocalipsa 21:5).      Deși în urma cre­a­țiu­nii, pri­vind tot ceea ce făcu­se, Dumnezeu putea spu­ne pe bună drep­ta­te că „toa­te erau bune foar­te”, aceas­tă…

Știri — Tabăra misionară 19–21 Ianuarie 2018

Prin harul lui Dumnezeu am avut bucu­ria să petre­cem din nou un timp minu­nat într‑o tabă­ră misio­na­ră la Campus Porumbacu, unde împre­u­nă cu pri­e­te­ni vechi și noi am învă­țat lucruri fru­moa­se legat de sănă­ta­tea…

Tabără misionară !

Dragi tineri din Conferința Ardealul de Nord și nu numai, Departamentul Misionar în cola­bo­ra­re cu Departamentul de Tineret al Conferinței Ardealul de Nord, orga­ni­zea­ză o tabă­ră misio­na­ră la care vă invi­tă să par­ti­ci­pați, în peri­oa­da…

Formarea caracterului — Tabără pentru copii

Departamentul de tine­ret, al con­fe­rin­ței Moldova vă infor­mea­ză că, în peri­oa­da 7–12 ianu­a­rie 2018, va avea loc o tabă­ră pen­tru copii cu gene­ri­cul Formarea carac­te­ru­lui, la Slănic Moldova. Cazarea va fi la  com­ple­xul Cristal Prețul.…

TABĂRĂ MISIONARĂ, 19–21 Ianuarie 2018

Dragi pri­e­te­ni și mem­brii ai bise­ri­cii din Uniunea Romană, Avem bucu­ria sa vă infor­măm că în peri­oa­da 19–21 Ianuarie 2018, va avea loc o nouă tabă­ră misio­na­ră orga­ni­za­tă spe­cial pen­tru pri­e­te­nii din afa­ra bise­ri­cii. Aceasta…