Știri

Flacăra credinței

Săptămâna de rugă­ciu­ne pen­tru Tineret — 24 mar­tie — 2 apri­lie 2017 Departamentul de Tineret al Uniunii Române a Adven­tiştilor de Ziua a Şaptea — Mişcarea de Reformă ne suge­rea­ză o săp­tămâ­nă de stu­diu, medi­ta­ție şi rugă­ciu­ne, momen­te…

Tabără misionară, 10–12 Martie 2017

  Iubiți frați și surori din Uniunea Romana, avem bucu­ria să vă infor­măm că în peri­oa­da 10–12 Martie, va avea loc o tabă­ră misio­na­ră orga­ni­za­tă spe­cial pen­tru pri­e­te­nii pe care îi avem în afa­ra bise­ri­cii.…

Seminar de familie

Departamentul de Educație și Familie al Asociației Adventiștilor de Ziua a Șaptea – Mișcarea de Reformă, vă invi­tă în peri­oa­da 31 mar­tie – 2 apri­lie, 2017, la un Seminar de Familie, sus­ți­nut de fr. Mario Alvarado,…