Știri

Tabără misionară, 10–12 Martie 2017

  Iubiți frați și surori din Uniunea Romana, avem bucu­ria să vă infor­măm că în peri­oa­da 10–12 Martie, va avea loc o tabă­ră misio­na­ră orga­ni­za­tă spe­cial pen­tru pri­e­te­nii pe care îi avem în afa­ra bise­ri­cii.…

Seminar de familie

Departamentul de Educație și Familie al Asociației Adventiștilor de Ziua a Șaptea – Mișcarea de Reformă, vă invi­tă în peri­oa­da 31 mar­tie – 2 apri­lie, 2017, la un Seminar de Familie, sus­ți­nut de fr. Mario Alvarado,…

Sfârșit de cale — Alfons Balbach

Iubiți frați Adventiști de Ziua a Șaptea — Mișcarea de Reformă, din întrea­ga lume, Salutări creș­ti­ne cu: „Şi am auzit un glas din cer care zicea: „Scrie: Ferice de acum înco­lo de morţii care mor…

Întrunire de tineret 23–26 februarie

Întrunire de tine­ret 23–26 febru­a­rie 2017 Băile Tușnad   Dragi tineri! Prin harul Domnului, avem bucu­ria de a vă invi­ta la o Întrunire de tine­ret ‚ce va avea loc la Băile Tușnad, în peri­oa­da 23–26 febru­a­rie…

“Școala Înțelepciunii ”

“Școala Înțelepciunii ”- Tabără pen­tru tineri Dragi tineri, avem oport­u­ni­ta­tea prin harul lui Dumnezeu de a vă invi­ta la înce­pu­tul pri­mă­ve­rii aces­tui an, la o tabă­ră  orga­ni­zată de Departamentul de Tineret al Conferinţei Ardealul de Nord…