Categoria: Știri

Conferința Generală 2019 — Adunarea publică

Iubiți frați din Unitățile Conferinței Generale din întrea­ga lume, Mă bucur când mi se zice: „Haidem la Casa Domnului!”  Psalmul 122:1. Pentru a oferi mai mult timp fra­ți­lor care vin din stră­i­nă­ta­te pen­tru a par­ti­ci­pa la adunările…

Tabără misionară — Satu Mare

Tabără misio­na­ră “Iată-mă Trimite-mă” – Satu Mare “Am auzit gla­sul Domnului, între­bând: „Pe cine să tri­mit și cine va mer­ge pen­tru Noi?” Eu am răs­puns: „Iată-mă, tri­­­mi­­­te-mă!” (Isaia 6:8) Dragi tineri s‑au mai puțin tineri,…

Scrisoarea de la departamentul de colportaj a CG

Roanoke, 12 Decembrie 2018 Iubiți frați din întrea­ga lume,    Calde salu­tări creș­ti­ne cu urmă­toa­re­le cuvin­te ale Inspirației: „Iată, tri­mit o mul­ți­me de pes­cari, zice Domnul, și‑i vor pes­cui; și după ace­ea, voi tri­mi­te o mul­ți­me de…