Știri

„Lăsați copilașii să vină la Mine!”

  Departamentul de Binefacere al Uniunii Române a Adventiștilor de Ziua a Șaptea Mișcarea de Reformă pro­mo­vea­ză un pro­iect spe­cial pen­tru copii, de orga­ni­za­rea căru­ia să poa­tă bene­fi­cia ori­ce copil, indi­fe­rent de posi­bi­li­tă­ți­le mate­ri­a­le pe care…

Apel umanitar — Peru

Adventişti de Ziua a Șaptea Mișcarea de Reformă Conferința Generală P.O. Box 7240 Roanoke VA 24019–0240 USA Tel +1 540 362 1800  Fax: +1 540 366 -2814                                                      [email protected]   Peru — Lima, 21 mar­tie 2017…