AZS-MR

Centrul de sănătate Eden

Centrul de sănătate Eden – Reportaj

Sinopsis: Centrul de să­nă­tate Eden Există spe­ranță pen­tru o viață mai bună! Centrul de Sănătate și Medicină Preventivă „Eden” din lo­ca­li­ta­tea Breaza, jud. Prahova oferă ser­vi­cii de pro­fi­la­xie și tra­ta­ment în ca­zul bo­li­lor cro­nice spe­ci­fice ci­vi­li­za­ției...

61714190

SCRISOARE APEL

„Har și pace vouă de la Dumnezeu Tatăl și de la Domnul nos­tru Isus Hristos!” Gal.l: 3 Iubiți frați și pri­e­teni din Uniunea Română! In ul­ti­mele săp­tămâni, câ­teva fa­mi­lii din Uniunea noas­tră au tre­cut prin...