AZS-MR

Centrul de sănătate Eden

Centrul de sănătate Eden — Reportaj

Sinopsis: Centrul de sănă­tate Eden Există spe­ranță pen­tru o viață mai bună! Centrul de Sănătate și Medicină Preventivă „Eden” din loca­li­ta­tea Breaza, jud. Prahova oferă ser­vi­cii de pro­fi­la­xie și tra­ta­ment în cazul boli­lor cro­nice spe­ci­fice civi­li­za­ției moderne.…

Isus, cel mai bun prieten - Tabără pentru copii

Isus, cel mai bun prieten — Tabără pentru copii

Tabără pen­tru copii: Isus, cel mai bun pri­e­ten Dragi copii, avem plă­ce­rea de a vă invita la această tabără în care să-l des­co­pe­riţi pe Isus ca Mântuitor per­so­nal, ca cel mai bun pri­e­ten. Invitaţia se adresează…

Auzind glasul lui Dumnezeu

Auzind glasul lui Dumnezeu

Lecții biblice pen­tru Școala de Sabat iulie-septembrie 2015 — Auzind gla­sul lui Dumnezeu — opti­mi­zată pen­tru dis­po­zi­tive mobile, cu ver­sete biblice incluse — tri­mes­trul 3, 2015

Împărăteasa Estera: Tabără de vară pentru copii

Împărăteasa Estera: Tabără de vară pentru copii

Împă­ră­teasa Estera Dragi copii avem din nou deo­se­bita bucu­rie de a vă invita pe toți cei ce sun­teți în cla­sele 0–8 (apro­xi­ma­tiv 6–15 ani), la o tabără de vară a șco­lii Timotei, orga­ni­zată în Conferința Ardealul de Nord.…

Originea muzicii; muzica de-a lungul istoriei biblice de Djorje Bosanac

Originea muzicii; muzica de-a lungul istoriei biblice

Originea muzi­cii, muzica de-a lun­gul isto­riei biblice Seria: Candidat la vocea ceru­lui – tabără de muzică ce a avut loc la Campus AZS-MR Porumbacu, între 9–12 apri­lie 2015. Prezintă: Djorje Bosanac Sinopsis: Originea muzi­cii Ipoteze…