AZS-MR

Centrul de sănătate Eden

Centrul de sănătate Eden — Reportaj

Sinopsis: Centrul de sănă­tate Eden Există spe­ranță pen­tru o viață mai bună! Centrul de Sănătate și Medicină Preventivă „Eden” din loca­li­ta­tea Breaza, jud. Prahova oferă ser­vi­cii de pro­fi­la­xie și tra­ta­ment în cazul boli­lor cro­nice spe­ci­fice civi­li­za­ției moderne.…

Împărăteasa Estera: Tabără de vară pentru copii

Împărăteasa Estera: Tabără de vară pentru copii

Împă­ră­teasa Estera Dragi copii avem din nou deo­se­bita bucu­rie de a vă invita pe toți cei ce sun­teți în cla­sele 0–8 (apro­xi­ma­tiv 6–15 ani), la o tabără de vară a șco­lii Timotei, orga­ni­zată în Conferința Ardealul de Nord.…

Originea muzicii; muzica de-a lungul istoriei biblice de Djorje Bosanac

Originea muzicii; muzica de-a lungul istoriei biblice

Originea muzi­cii, muzica de-a lun­gul isto­riei biblice Seria: Candidat la vocea ceru­lui – tabără de muzică ce a avut loc la Campus AZS-MR Porumbacu, între 9–12 apri­lie 2015. Prezintă: Djorje Bosanac Sinopsis: Originea muzi­cii Ipoteze…

Cum ai putea să nu-L iubești? Tabără la Căsoaia

Cum ai putea să nu-L iubești? Tabără la Căsoaia

Prin harul lui Dumnezeu avem din nou bucu­ria de a vă invita la înce­put de vară, la o tabără orga­ni­zată de Departamentul de Tineret al Conferinței Banat, în Complexul Turistic Căsoaia, jude­țul Arad, în peri­oada 29–31…

Donații pentru Nepal - Departamentul de binefacere

Donații pentru Nepal — Departamentul de binefacere

Iubiți frați admi­nis­tra­tori în lucra­rea lui Dumnezeu, „Ferice de cei milos­tivi, căci ei vor avea parte de milă!” Peste tot în jurul nos­tru sunt săraci, bol­navi, întris­tați și acei care sunt în difi­cul­tăți și…