AZS-MR

Centrul de sănătate Eden

Centrul de sănătate Eden — Reportaj

Sinopsis: Centrul de sănă­tate Eden Există spe­ranță pen­tru o viață mai bună! Centrul de Sănătate și Medicină Preventivă „Eden” din loca­li­ta­tea Breaza, jud. Prahova oferă ser­vi­cii de pro­fi­la­xie și tra­ta­ment în cazul boli­lor cro­nice spe­ci­fice civi­li­za­ției moderne.…

Împărăția viitoare

Împărăția viitoare

Lecții biblice pen­tru Școala de Sabat octombrie-decembrie 2015 — Împă­ră­ția vii­toare — opti­mi­zată pen­tru dis­po­zi­tive mobile, cu ver­sete biblice incluse — tri­mes­trul 4, 2015

Prizonieri ai speranţei

Prizonieri ai speranţei

După ce au petre­cut 70 ani în robia babi­lo­ni­ană așa cum a pro­fe­țit Ieremia, numai o mică rămă­şiţă de apro­xi­ma­tiv 50.000 de oameni s-au anga­jat în călă­to­ria difi­cilă de întoar­cere către Ierusalim. Oraşul era devas­tat, zidurile…