AZS-MR

Centrul de sănătate Eden

Centrul de sănătate Eden – Reportaj

Sinopsis: Centrul de să­nă­tate Eden Există spe­ranță pen­tru o viață mai bună! Centrul de Sănătate și Medicină Preventivă „Eden” din lo­ca­li­ta­tea Breaza, jud. Prahova oferă ser­vi­cii de pro­fi­la­xie și tra­ta­ment în ca­zul bo­li­lor cro­nice spe­ci­fice ci­vi­li­za­ției...

invitatie-cluj-20-ani

Invitație – Cluj, 20 de ani de la inaugurare

Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea Mișcarea de Reformă din Cluj-Napoca vă in­vită la ani­ver­sa­rea a 20 de ani de la inau­gu­ra­rea lo­ca­șu­lui de în­chi­nare. Programul va con­ține de­pă­nare de amin­tiri, sec­vențe din viața bi­se­ri­cii, ana­liză...

Cum stai cu dragostea? Tabără pentru tineri

Cum stai cu dragostea? Tabără pentru tineri

Tabără pen­tru ti­neri în Conferința Banat Șiștarovăț 20-22 no­iem­brie 2015 „Cum stai cu dra­gos­tea?” Motto: 1 Corinteni 13:13 „… dar cea mai mare din­tre ele este dra­gos­tea.” Prin ha­rul lui Dumnezeu avem din nou bu­cu­ria de...

tabara-iarna

Chemările Inimii – Tabără pentru tineri

Departamentul de Tineret al Uniunii Române vă in­vită căl­du­ros să par­ti­ci­pați spre fi­na­lul aces­tui an la Campus Porumbacu, jud. Sibiu, pen­tru câ­teva zile de păr­tă­șie creș­tină în ca­drul unei ta­bere care va avea loc...