VideoPrieteni ai Împăratului


Prieteni ai Împă­ra­tu­lui
Seria: „Prietenii Împă­ra­tu­lui” – con­gres inter­națio­nal pen­tru tineri ce a avut loc la Mogyorod, Ungaria între 12-18 august 2013.
Prezintă: Peter Lausevic

Sinopsis:

Prieteni ai Împăratului

Prieteni ai Împăratului

I. De ce mântuirea?

Noi cunoaș­tem iubi­rea lui Dumnezeu.

Ioan 3:16 Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe sin­gu­rul Lui Fiu, pen­tru ca ori­cine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică.

Numai cine are drep­tul de răscumpărare?

Lev 25:48-49 El să aibă drep­tul de răs­cum­pă­rare, după ce se va fi vân­dut: unul din fra­ţii lui să poată să-l răs­cum­pere. Unchiul lui, sau fiul unchiu­lui lui, sau una din rudele lui de aproape, va putea să-l răs­cum­pere; sau, dacă are mij­loace, să se răs­cum­pere singur.

Mai mult…


VideoSpre o căsătorie Regală – Prietenii Împăratului


Spre o căsă­to­rie Regală
Seria: „Prietenii Împă­ra­tu­lui” – con­gres inter­națio­nal pen­tru tineri ce a avut loc la Mogyorod, Ungaria între 12-18 august 2013.
Prezintă: Radu Ioniță

Sinopsis:

Spre o căsă­to­rie Regală

Spre o căsătorie Regală, Prietenii Împăratului

Prov 18:22 Cine găseşte o nevastă bună găseşte feri­ci­rea; este un har pe care-l capătă de la Domnul.

Visul unui cămin

Cant 1:15 Ce fru­moasă eşti, iubito, uite ce fru­moasă eşti cu ochii tăi de porumbiţă!

Cant 1:16 Ce fru­mos eşti, prea­iu­bi­tule, ce plă­cut eşti!

Cant 1:2 Să mă sărute cu săru­tă­rile gurii lui! Căci toate dezmi­er­dă­rile tale sunt mai bune decât vinul,…

Mai mult…


VideoAmbasadori pentru Hristos – Prietenii Împăratului


Ambasadori pen­tru Hristos
Seria: „Prietenii Împă­ra­tu­lui” – con­gres inter­națio­nal pen­tru tineri ce a avut loc la Mogyorod, Ungaria între 12-18 august 2013.
Prezintă: Adrian Fînaru

Sinopsis:

Ambasadori pen­tru Hristos

Ambasadori pentru Hristos, Prietenii Împăratului

Dacă aș fi fost bogat…

Două extreme:

Mat 25:18 Cel ce nu pri­mise decât un talant s-a dus de a făcut o groapă în pământ şi a ascuns acolo banii stă­pâ­nu­lui său.

Mat 19:22 Când a auzit tână­rul vorba aceasta, a ple­cat foarte întris­tat; pen­tru că avea multe avuţii.

Tinerii de astăzi:

Fapte 2:45 Îşi vin­deau ogoa­rele şi ave­rile, şi banii îi împă­rţeau între toţi, după nevo­ile fiecăruia.

Mai mult…


VideoSalvat din robie – Prietenii Împăratului


Salvat din robie
Seria: „Prietenii Împă­ra­tu­lui” – con­gres inter­națio­nal pen­tru tineri ce a avut loc la Mogyorod, Ungaria între 12-18 august 2013.
Prezintă: Peter Lausevic

Sinopsis:

Salvat din robie

Salvat din robie, Prietenii Împăratului

I. Robia

Care este în gene­ral sen­sul biblic al ter­me­nu­lui rob?

Semnificație: 1) sclav, slu­ji­tor 1a) sclav, slu­ji­tor, rob 1b) subiecți 1c) slu­ji­tori, închi­nă­tori (lui Dumnezeu) 1d) slu­ji­tor (în sens spe­cial ca pro­feți, leviți etc) 1e) slu­ji­tor (al lui Israel) 1f) slu­ji­tor (ca formă de adre­sare între egali)

Mai mult…


VideoCea mai înaltă onoare – Prietenii Împăratului


Cea mai îna­ltă onoare
Seria: „Prietenii Împă­ra­tu­lui” – con­gres inter­națio­nal pen­tru tineri ce a avut loc la Mogyorod, Ungaria între 12-18 august 2013.
Prezintă: Adrian Fînaru

Partea I

Mai mult…

Meniu

Profile sociale

Anunțuri prin email:

E-mail:

Înscrie
Șterge

Centrul de sănătate EDEN

Sanatoriul de Medicină Naturistă Eden - Breaza

Trafic


Statistici T5Top Crestin 1000