AZS-MR

Centrul de sănătate Eden

Centrul de sănătate Eden – Reportaj

Sinopsis: Centrul de să­nă­tate Eden Există spe­ranță pen­tru o viață mai bună! Centrul de Sănătate și Medicină Preventivă „Eden” din lo­ca­li­ta­tea Breaza, jud. Prahova oferă ser­vi­cii de pro­fi­la­xie și tra­ta­ment în ca­zul bo­li­lor cro­nice spe­ci­fice ci­vi­li­za­ției...

maxresdefault-12

Tabără misionară – “Tineri în acțiune”

                    Tabără misionară- “Tineri în ac­țiune” “Apoi le-a zis: „Duceți-vă în toată lu­mea și pro­po­vă­du­iți Evanghelia la orice făptură”.Marcu 16:15 “Și învățați-i să pă­zească tot ce v-am po­run­cit. Și iată că Eu sunt cu...