AZS-MR

Centrul de sănătate Eden

Centrul de sănătate Eden – Reportaj

Sinopsis: Centrul de să­nă­tate Eden Există spe­ranță pen­tru o viață mai bună! Centrul de Sănătate și Medicină Preventivă „Eden” din lo­ca­li­ta­tea Breaza, jud. Prahova oferă ser­vi­cii de pro­fi­la­xie și tra­ta­ment în ca­zul bo­li­lor cro­nice spe­ci­fice ci­vi­li­za­ției...

12789676_1119231714774454_1180119321_o

Anotimpul Renașterii – Tabără pentru tineri

Anotimpul Renașterii – Tabără pen­tru ti­neri Departamentul de Tineret al Uniunii Române vă in­vită căl­du­ros să par­ti­ci­pați în pri­ma­vara aces­tui an la Campus Porumbacu, jud. Sibiu, pen­tru câ­teva zile de păr­tă­șie creș­tină în ca­drul unei...

01_vedere_principala

Tabără de tineret – “Irezistibilii”

Tabără de ti­ne­ret – “Irezistibilii” Dragi ti­neri, a fi un tâ­năr ire­zis­ti­bil nu este doar o fan­te­zie ci este exact ceea ce poţi fi şi tu. Acesta este pla­nul lui Dumnezeu pen­tru tine, de a fi ire­zis­ti­bil....

12717456_1103905522973740_4636743440905180115_n

Tabără la Gura Râştii

“Înțelegând gla­sul lui Dumnezeu” – Tabără la Gura Râştii (Cluj), Prin ha­rul lui Dumnezeu avem din nou bu­cu­ria de a vă in­vita în pri­mă­vara aces­tui an, la o ta­bără or­ga­ni­zată de Departamentul de Tineret al Conferinței...

cupid-846939_1280

Scăpând de nebunia lui Cupidon

Scăpând de ne­bu­nia lui Cupidon de Barbara Montrose Multe ţări din lume au o zi în care săr­bă­to­resc ro­man­tis­mul. În Brazilia, de exem­plu, aceasta este ce­le­brată în luna iu­nie. În Statele Unite, fes­ti­vi­ta­tea cu­nos­cută ca...

12293006565_cb1fe5a32e_k

Pentru anul 2016

Iubiți frați, su­rori și pri­e­teni din Regiunea Europeană, Încă un an am be­ne­fi­ciat de mila iu­bi­toare a vi­e­ru­lui: (,Doamne`, i-a răs­puns vi­e­rul, ,mai lasă-l şi anul acesta`… Luca 13:8). Mulți din­tre noi au pă­ră­sit rân­du­rile...