AZS-MR

Centrul de sănătate Eden

Centrul de sănătate Eden – Reportaj

Sinopsis: Centrul de să­nă­tate Eden Există spe­ranță pen­tru o viață mai bună! Centrul de Sănătate și Medicină Preventivă „Eden” din lo­ca­li­ta­tea Breaza, jud. Prahova oferă ser­vi­cii de pro­fi­la­xie și tra­ta­ment în ca­zul bo­li­lor cro­nice spe­ci­fice ci­vi­li­za­ției...

tabara-iarna

Unde privești? – Tabără pentru tineri

Dragi ti­neri , avem din nou oport­u­ni­ta­tea prin ha­rul lui Dumnezeu de a vă in­vita să par­ti­ci­pați spre fi­na­lul aces­tui an, la o ta­bără orga­ni­zată de Departamentul de Tineret al Uniunii Române, în peri­oada 22-26 de­cem­brie 2016,...