AZS-MR

Centrul de sănătate Eden

Centrul de sănătate Eden – Reportaj

Sinopsis: Centrul de să­nă­tate Eden Există spe­ranță pen­tru o viață mai bună! Centrul de Sănătate și Medicină Preventivă „Eden” din lo­ca­li­ta­tea Breaza, jud. Prahova oferă ser­vi­cii de pro­fi­la­xie și tra­ta­ment în ca­zul bo­li­lor cro­nice spe­ci­fice ci­vi­li­za­ției...

buscar-biblia

Să vezi și să nu crezi!

  Marius Stroia Cam așa sună o po­pu­lară afir­ma­ție de mi­rare, care, din punct de ve­dere al lo­gi­cii, pare să nu aibă prea mare sens. Pentru că, în timp ce sunt mulți scep­tici care au...

praying-1-1075x605

O făptură nouă

  Marius Stroia „Iată Eu fac toate lu­cru­rile noi.” (Apocalipsa 21:5).      Deși în urma cre­a­țiu­nii, pri­vind tot ceea ce fă­cuse, Dumnezeu pu­tea spune pe bună drep­tate că „toate erau bune foarte”, această...