An Nou Fericit: Mesaj al Președintelui

În nume­le Conferinței Generale SDARM, vă dorim sănă­ta­te și feri­ci­re atât fizi­că, cât și spi­ri­tu­a­lă în noul an și în urmă­to­rul dece­niu. Președintele GC, fra­te­le Eli Tenório, trans­mi­te un mesaj de anul nou mem­bri­lor…

Cât costă adevărul? (partea a doua)

Cât cos­tă ade­vă­rul? (par­tea a doua) – Programul con­fe­rin­ței spi­ri­tu­a­le ce a avut loc în comu­ni­ta­tea Câmpuri jud. Vrancea. Mesaj biblic pre­zen­tat de fr. Marin Barbu.

Cât costă adevărul? (prima parte)

Cât cos­tă ade­vă­rul? (pri­ma par­te) — Programul con­fe­rin­ței spi­ri­tu­a­le ce a avut loc în comu­ni­ta­tea Câmpuri jud. Vrancea Mesaj biblic pre­zen­tat de fr. David Mureșan.