Sesiunea de Delegați a Conferinței Generale — Ziua întâia

    Comitetul Temporar de Știri — 4 sep­tem­brie 2019 Un rezu­mat al acti­vi­tă­ţi­lor pri­mei zile a celei de‑a 23‑a Sesiuni de dele­ga­ţi a Conferinţei Generale, ţinu­tă la Itu, Brazilia Sesiunea de Delegaţi a Conferinţei Generale 2019 –…

Nevoia de reformă a educaţiei

Iubiţi fra­ţi din întrea­ga lume, Calde salu­tări cre­ş­ti­ne cu urmă­toa­re­le cuvin­te  inspi­ra­te: „Învaţă pe copil calea pe care tre­bu­ie să mear­gă, şi când va îmbă­trâni, nu se va aba­te de la ea” (Proverbele 22:6).…