Apel umanitar

Conferinţa Generală a Adventiştilor de Ziua a Şaptea Mişcarea de Reformă PO BOX. 7240 Roanoke, VA 24+19–0240 SUA (540)362‑1800 Fax: (540) 366‑2814 www.sdarm.org                                                                              Sao Paulo-SP, 19 mar­tie 2019   „Aşadar, cât avem pri­lej să…

Dialog al liderilor din Adventism

CG AZSMR, 1 mar­tie, 2019 — Statele Unite Declarație pri­vind întâl­ni­ri­le din­tre lide­rii Adventiștilor de Ziua a Șaptea Mișcarea de Reformă și lide­rii Adventiștilor de Ziua a Șaptea.    Dragi frați din AZS-MR,       De‑a…