Lumina Ta — Corul și Orchestra Națională AZS-MR

Piesa „Lumina Ta”, inter­pre­ta­tă de corul și orches­tra națio­na­lă de tine­ret AZS-MR, în cadrul con­cer­tu­lui vocal-sim­­fo­­nic „Ecouri din Paradis”, edi­ția a 3‑a.

Nevoia de reformă a educaţiei

Iubiţi fra­ţi din întrea­ga lume, Calde salu­tări cre­ş­ti­ne cu urmă­toa­re­le cuvin­te  inspi­ra­te: „Învaţă pe copil calea pe care tre­bu­ie să mear­gă, şi când va îmbă­trâni, nu se va aba­te de la ea” (Proverbele 22:6). „Acum,…