Tineri și îndrăgostiți

Dragi tineri, Cu aju­to­rul lui Dumnezeu, avem plă­ce­rea de a vă invi­ta la o tabă­ră de tine­ret în data de 6–8 August. Tema tabe­rei: Tineri și îndră­gos­tiți (Partea a II‑a); Subiectele abor­da­te vor fi cen­tra­te pe perioada…

Viața la superlativ – Tabără  națională de tineret

Viața la super­la­tiv – Tabără  națio­na­lă de tine­ret   Dragi ti­neri și nu numai, prin ha­rul lui Dumnezeu avem din nou bucu­ria de a vă in­vită să par­ti­ci­pați, la o ta­bără orga­ni­zată de Departamentul de Tineret…

Convenția internațională a tineretului 2021

După mult timp, în sfâr­șit, Austria găz­du­ieș­te urmă­toa­rea Convenție inter­națio­na­lă pen­tru tine­ret.   Suntem încân­tați să  anun­țăm câte­va  actu­a­li­zări cu pri­vi­re la Convenția inter­națio­na­lă pen­tru tine­ret pla­ni­fi­ca­tă de mult timp. După o întâr­zi­e­re din cau­za pan­de­mi­ei, sun­tem bucuroși…