Terapia Tatălui

Departamentul de Tineret al Uniunii Române a Adventişti­lor de Ziua a Şaptea — Mişcarea de Reformă pune la dis­po­zi­ția noas­tră o serie de pre­le­geri pe tema: Terapia Tatălui. Într‑o lume bol­na­vă de păcat, într‑o lume în care…

Tabără de Sănătate pentru Trup și Suflet

  Dragi pri­e­te­ni, Avem plă­ce­rea să vă invi­tăm în aceas­tă pri­mă­va­ră la o „Tabără de Sănătate pen­tru Trup și Suflet“ ce se va des­fă­șu­ra la Campus Porumbacu, jud. Sibiu, în peri­oa­da, 19 – 23…