Cât costă adevărul? (partea a doua)

Cât cos­tă ade­vă­rul? (par­tea a doua) – Programul con­fe­rin­ței spi­ri­tu­a­le ce a avut loc în comu­ni­ta­tea Câmpuri jud. Vrancea. Mesaj biblic pre­zen­tat de fr. Marin Barbu.

Cât costă adevărul? (prima parte)

Cât cos­tă ade­vă­rul? (pri­ma par­te) — Programul con­fe­rin­ței spi­ri­tu­a­le ce a avut loc în comu­ni­ta­tea Câmpuri jud. Vrancea Mesaj biblic pre­zen­tat de fr. David Mureșan.