Categoria: Știri

Dialog al liderilor din Adventism

CG AZSMR, 1 mar­tie, 2019 — Statele Unite Declarație pri­vind întâl­ni­ri­le din­tre lide­rii Adventiștilor de Ziua a Șaptea Mișcarea de Reformă și lide­rii Adventiștilor de Ziua a Șaptea.    Dragi frați din AZS-MR,       De‑a…

TABĂRĂ MISIONARĂ 29–31 MARTIE 2019

  Dragi pri­e­te­ni și mem­bri ai bise­ri­cii AZS-MR, Avem bucu­ria de a vă invi­ta la o nouă tabă­ră misio­na­ră, orga­ni­za­tă de depar­ta­men­tul misio­nar al UNIUNII ROMÂNE, care va avea loc la Campus Porumbacu  în peri­oa­da 29…

“ARMURA ÎNVINGĂTORULUI” – Tabără de primăvară pentru tineri

 Prin ha­rul lui Dumnezeu  vă in­vităm cu drag să par­ti­ci­pați în  pri­mă­va­ra  aces­tui an la o ta­bără orga­ni­zată de Departamentul de Tineret al Uniunii Române AZSMR, în peri­oada 25–29  Aprilie 2019, la Campus Porumbacu, jud. Sibiu,…

Adunare de tineret – “Sub domnia iubirii”

  Proverbe 4:23 “Păzește-ți ini­ma mai mult decât ori­ce, căci din ea ies izvoa­re­le vie­ții!” Tinerii comu­ni­tă­ții Bucov au deo­se­bi­ta plă­ce­re de a vă invi­ta la un sfâr­șit de săp­tămâ­nă pe tema “Sub domnia iubirii”,…

Tabără de Tineret — Caransebeș

Dragi tineri,  Avem bucu­ria prin harul lui Dumnezeu de a vă invi­ta la o tabă­ră orga­ni­za­tă de Departamentul de Tineret al Conferinței Banat, în peri­oa­da 8–10 Februarie 2019. – Locul ales pen­tru des­fă­șu­ra­rea aces­tei tabe­re este…