Categoria: Știri

Apel umanitar

Să nu obo­sim în face­rea bine­lui …[şi] cât avem pri­lej, să facem bine la toţi, şi mai ales fra­ţi­lor în cre­dinţă. Galateni 6:9, 10. Călăuziţi de acest îndemn ne adre­săm vouă, iubiți frați, surori și…

Tabără de vară pentru copii

Dragi copii, ne bucu­răm pen­tru că, prin harul lui Dumnezeu putem orga­ni­za din nou o tabă­ră spe­cia­lă pen­tru voi în tim­pul vacan­ței de vară. De ace­ea vă  invi­tăm cu drag pe toți cei care sunteti…

Ca frunzele toamna

Departamentul de Colportaj al Conferinţei Generale a pro­gra­mat zile­le de 26–29 iunie 2019 ca un timp pen­tru a pro­mo­va lucra­rea vita­lă a col­por­ta­ju­lui, cu un set de pre­le­geri spe­ci­a­le şi o zi de lucra­re de col­por­taj din uşă…

Armonii de primăvară — III

Duminică, 28 Aprilie 2019, la ora 16:00, vă invi­tăm să vă bucu­rați împre­u­nă cu noi la Concertul Vocal-Simfonic „Armonii de Primăvară III“, în Biserica Evanghelică Făgăraș! Intrarea liberă! 

Apel umanitar

Conferinţa Generală a Adventiştilor de Ziua a Şaptea Mişcarea de Reformă PO BOX. 7240 Roanoke, VA 24+19–0240 SUA (540)362‑1800 Fax: (540) 366‑2814 www.sdarm.org                                                                              Sao Paulo-SP, 19 mar­tie 2019   „Aşadar, cât avem pri­lej să facem…