Categoria: Știri

Redistribuirea slujbaşilor în Muntenia, 5 septembrie 2006

Redistribuirea slujbaşilor în Muntenia, 5 septembrie 2006

Marți, 5 sep­tem­brie 2006 s‑a des­fă­șu­rat la Bucov adu­na­rea de slu­j­bași a Conferinței Muntenia, oca­zie cu care s‑a făcut și redis­tri­bu­i­rea slu­j­ba­și­lor în comu­ni­tăți. Tot cu aceas­tă oca­zie s‑a apro­bat trans­fe­rul fra­te­lui Marian Ioniță ca slujbaș…

Redistribuirea slujbaşilor în Ardealul de Nord, 31 august 2006

Redistribuirea slujbaşilor în Ardealul de Nord, 31 august 2006

Joi, 31 august 2006 s‑a des­fă­șu­rat la Cluj-Napoca adu­na­rea de slu­j­bași a Conferinței Ardealului de Nord, cu oca­zia căre­ia s‑a făcut și redis­tri­bu­i­rea slu­j­ba­și­lor în con­fe­rin­ță. Cu aceas­tă oca­zie s‑a luat act de pen­sio­na­rea fratelui…

Redistribuirea slujbaşilor în Ardealul de Sud, 30 august 2006

Redistribuirea slujbaşilor în Ardealul de Sud, 30 august 2006

Miercuri, 30 august 2006 s‑a des­fă­șu­rat la Făgăraș adu­na­rea de slu­j­bași a Ardealului de Sud, cu oca­zia căre­ia s‑a făcut și redis­tri­bu­i­rea slu­j­ba­și­lor în con­fe­rin­ță. Cu aceas­ta oca­zie s‑a hotă­rât pro­mo­va­rea fra­ți­lor Florin Dărămuș și…

Seminar pentru tineri la Bucov, 29 august — 2 septembrie 2006

Seminar pentru tineri la Bucov, 29 august — 2 septembrie 2006

În peri­oa­da 29 august – 2 sep­tem­brie 2006 s‑a des­fă­șu­rat în bise­ri­ca din Bucov un semi­nar pen­tru tineri orga­ni­zat de comu­ni­ta­tea loca­lă, ale cărui teme au fost sus­ți­nu­te în prin­ci­pal de fra­ții Marin Barbu și…

Tabără de tineret în Republica Moldova, 21–27 august 2006

Tabără de tineret în Republica Moldova, 21–27 august 2006

În săp­tămâ­na 21–27 august 2006 s‑a des­fă­șu­rat într‑o rezer­va­ție natu­ra­lă din apro­pi­e­re de Rădeni, Republica Moldova, o adu­na­re de tine­ret a aces­tei uniuni, la care au par­ti­ci­pat și câți­va frați și surori din România, prin­tre care…

Tabără de copii la Porumbacu, 14–20 august 2006

Tabără de copii la Porumbacu, 14–20 august 2006

În peri­oa­da 14–20 august 2006 s‑a des­fă­șu­rat la o caba­nă de pe Valea Porumbacului, jud. Sibiu, o tabă­ră pen­tru copii, la care au par­ti­ci­pat pes­te 20 de copii cu vâr­ste cuprin­se între 4 și 12 ani, majoritatea…

Tabără de tineret la Parâng, 11–13 august 2006

Tabără de tineret la Parâng, 11–13 august 2006

În peri­oa­da 11–13 august 2006 s‑a orga­ni­zat de către Conferința Banat o tabă­ră pen­tru tineri în Munții Parâng, la care au par­ti­ci­pat pes­te 350 de tineri din toa­te zone­le țării. Într-un cadru deo­se­bit de pito­resc, tinerii…