Botez la Iecea Mare (Timiș), 30 august 2009

MĂRTURISIREA UNUI CUGET CURAT!

30 august 2009 Comunitatea din Iecea Mare, jud. Timiș se pre­gă­tea de săr­bă­toa­re. Aici, doua sufle­te sau hotă­rât să intre în legământ cu Domnul, urmându‑L și în apa botezului.
Și asa cum spu­ne înțe­lep­tul „Adu-ți amin­te de făcă­to­rul tău în zile­le tine­re­ții tale…“ doi tineri au ales să se nas­că din apă și din Duh.
Dorim ca Domnul să bine­cu­vân­te­ze hotă­rârea lor și să facă în vie­ți­le lor o via­ță ase­mă­nă­toa­re cu a lui Hristos, iar exem­plul lor să‑i îndem­ne și pe alții spre o via­ță nouă. Efeseni 5:8.

A con­sem­nat Oz Denes.