A fost lansat site-ul Campus AZS-MR!

Accesând site-ul www.campus.azsmr.ro veți putea fi la curent cu evo­lu­ția lucră­ri­lor cam­pu­su­lui și cu eve­ni­men­te­le ce au loc acolo.

Vă aștep­tăm!