A fost lansat site-ul zorii-vietii.net

Pe data de 7 octom­brie 2009 a fost lan­sat site-ul www.zorii-vietii.net.
Este un site care pre­zin­tă acti­vi­tă­ți­le copiilor/tinerilor din comu­ni­ta­tea Pocioveliște, Bihor.
(Alex Bizău)