Transmisiuni în direct la Farul Speranței TV, noiembrie 2009

Disprețuit și pără­sit de oameni

În peri­oa­da 29 noiem­brie ‑5 decem­brie 2009 se va trans­mi­te în direct prin inter­me­di­ul Farul Speranței TV evan­ghe­li­za­rea de la Vlore, Albania sus­ți­nu­tă de pas­to­rul Adrian Fânaru și doc­to­rul Emil Barbu.

Aceasta se va des­fă­șu­ra după urmă­to­rul program:

1. De ce exis­tă sufe­rin­ță? – 29 noiem­brie, 2009 19:00–21:00
2. Viitorul pre­zis – 30 noiem­brie, 2009 19:00–21:00
3. Cine va domi­na lumea? – 1 decem­brie, 2009 19:00–21:00
4. Bătrâna noas­tră pla­ne­tă – 2 decem­brie, 2009 19:00–21:00
5. Sfârșitul tai­nei – 3 decem­brie, 2009 19:00–21:00
6. Cea mai mare înșe­lă­ciu­ne – 4 decem­brie, 2009 19:00–21:00
7. O lume mai bună – 5 decem­brie, 2009 19:00–21:00

Ora Albaniei este în urmă cu o oră față de ora România, deci după ora României trans­mi­sia va înce­pe la ore­le 20:00!

Emisiunile vor putea fi urmă­ri­te la urmă­toa­rea adresă:

http://www.tv.farulsperantei.ro/?page_id=2

Vă aștep­tăm și vă dorim vizio­na­re plăcută!