Întrunire de tineret la Făgăraş, 31 decembrie 2009 – 2 ianuarie 2010

În peri­oa­da 31 decem­brie 2009 – 2 ianu­a­rie 2010 va fi orga­ni­za­tă la Făgăraș o întru­ni­re de tine­ret sub moto-ul „Păstrându-ne iden­ti­ta­tea”, la care sun­teți căl­du­ros invi­tați să par­ti­ci­pați. Tot în cadrul aces­tei con­fe­rin­țe va avea loc și fes­ti­vi­ta­tea de absol­vi­re a pro­mo­ți­ei 2007–2009 a Școlii Misionare din Făgăraș.

La aceas­ta este aștep­ta­tă par­ti­ci­pa­rea fra­ți­lor Duraisamy Sureshkumar și Paul Balbach, care vor pre­zen­ta și o par­te din teme­le programate.

Programul se va des­fă­șu­ra la Casa de Cultură din Făgăraș, înce­pând de joi, 31 decem­brie 2009, ore­le 18. Vineri, pro­gra­mul va înce­pe la ore­le 14.00, iar Sâmbătă la ore­le 9.30.

Întrucât spa­ți­i­le de la bise­ri­că vor fi ocu­pa­te cu cele două pro­mo­ții de stu­denți ai Școlii Misionare, vă infor­măm asu­pra altor posi­bi­li­tăți de caza­re în Făgăraș:

  • Pensiunea „Roata“: 35 lei/pers. came­re cu 3 sau 4 locuri tel: 0723 272 675
  • Pensiunea „Flora“: 100 lei/camera cu doua paturi, sau apar­ta­ment cu doua came­re, pret nego­ci­a­bil, tel: 0745 029 553, 0268 215103,
  • Pensiunea „Meridian“ 25 lei/pers. 1camera cu 6 locuri, tel: 0723 626 548,
  • „Piata“ 38 lei/pers. came­re cu doua paturi, 28 lei/pers.cam.cu 4–5 paturi

Link-uri uti­le:

- http://www.tourismguide.ro/html/orase/Brasov/Fagaras/index.php

- http://www.viaromania.eu/cazare.cfm/Fagaras/33-Cazare_hoteluri_pensiuni_Fagaras.html

- http://www.infopensiuni.ro/fagaras1/cazare-vile-pensiuni-fagaras1

Vă aștep­tăm cu drag!