PROIECT MISIONAR PENTRU CURTEA DE ARGEȘ 

Prin Departamentul Misionar, Departamentul de Tineret și Conferința Oltenia, Dumnezeu face urmă­toa­rea invitație:

„Du-te astăzi și lucrea­ză în via Mea

PROIECT MISIONAR PENTRU CURTEA DE ARGEȘ 

   

        În acest timp, în care toa­tă lumea este angre­na­tă într‑o con­ti­nuă aler­ga­re, Domnul Hristos cau­tă oameni care, cu aju­to­rul Său, să se opu­nă curen­tu­lui amă­gi­tor și să le pre­zin­te mesa­jul sal­va­tor al cerului.

           Astăzi El întrea­bă: „Pe cine să tri­mit și cine va mer­ge pen­tru Noi?” Is. 6.8,

        Lucrurile pen­tru oameni se fac de către oameni. Dumnezeu ar fi putut să scrie mesa­jul ceru­lui pe fie­ca­re frun­ză sau pe fie­ca­re fir de iar­bă, dar nu a făcut‑o pen­tru că El vrea să con­lu­cre­ze cu noi la sal­va­rea altor sufle­te. „ Domnul are nevo­ie de voi. El nu-Şi face lucra­rea fără să con­lu­cre­ze cu instru­men­tul ome­nesc.” 6T

          Vrei și tu să fii omul de care să se folo­seas­că astăzi Dumnezeu?

          Înscrie-te în PROIECTUL MISIONAR PENTRU CURTEA DE ARGEȘ, pen­tru ca în peri­oa­da 5–9 august 2019 să fii ală­tu­ri de cei care vor duce ves­tea cea bună.

  • 5–9 AUGUST – COLPORTAJ
  • 9–11 AUGUST – PREZENTĂRI MEDICALE DR. EMIL BARBU

Pentru deta­lii și înscrieri:

  • 0727 300 755 Paul Petcu – repre­zen­tant Departamentul Misionar
  • 0767 276 582 Cristi Paulescu – repre­zen­tant Departamentul de Tineret

      Gazdele vor oferi masa și caza­rea, iar Domnul vă va oferi o expe­rien­ță nouă a con­lu­cră­rii cu El.

 „Opriți-vă și să știți că Eu sunt Domnul” „Caut prin­tre ei un om care să îna­l­țe un zid și să stea în mij­lo­cul spăr­tu­rii …” Ez. 22.30.

Vrei să faci „par­te din vite­jii care i‑au dat aju­tor” 1Cr. 12.1.