Categoria: Știri

“Realitatea Dragostei”

Tabără pen­tru tineri la Gura Râştii (Cluj) Prin harul lui Dumnezeu avem din nou bucu­ria de a vă invi­ta în toam­na aces­tui an, la o tabă­ră orga­ni­za­tă de Departamentul de Tineret al Conferinței Ardealul de Nord,…

„Pericolele Muzicii Carismatice”

Către toa­te Uniunile din Conferinţa Generală a Adventiştilor de Ziua a Şaptea Mişcarea de Reformă:   Salutări cre­ş­ti­ne cu Iacov 5:13. Avem încre­de­rea că aceas­tă scri­soa­re vă va găsi bucu­rân­du­vă din plin de bine­cu­vâb­tă­ri­le lui Dumnezeu.…

„Privind dincolo de Orizont” — Tabără de tineret

Dragi tineri, Avem bucu­ria prin harul lui Dumnezeu de a vă invi­tăm la o tabă­ră orga­ni­za­tă de Departamentul de Tineret al Conferinței Banat, în peri­oa­da 7–9 Septembrie 2018, sub gene­ri­cul: „Privind din­co­lo de Orizont” Motto: „Cercetați…

Daniel Dumitru a trecut la odihnă în Domnul

Fratele nos­tru iubit, Daniel Dumitru, s‑a dus să se odih­neas­că în Domnul, pe 18 August 2018, la vâr­sta de 86 de ani. Fratele nos­tru iubit, Daniel Dumitru a tre­cut la odih­nă în Domnul, pe 18 august…

Cum să-ți găsești iubirea vieții, tabără pentru tineri la Campus Porumbacu

Tabără de copii — (Libertate sau constrângere)

Departamentul de tine­ret al con­fe­rin­ței Ardealul de Sud, orga­ni­zea­ză în peri­oa­da 21–26 August la Campus Porumbacu o tabă­ră pen­tru copii cu gene­ri­cul Libertate sau con­strân­ge­re. Cazarea se va face marți 21 August între ore­le 11–13…