Tineri și îndrăgostiți

Dragi tineri,

Cu aju­to­rul lui Dumnezeu, avem plă­ce­rea de a vă invi­ta la o tabă­ră de tine­ret în data de 6–8 August.

Tema tabe­rei: Tineri și îndră­gos­tiți (Partea a II‑a);

Subiectele abor­da­te vor fi cen­tra­te pe peri­oa­da de dina­in­te de căsă­to­rie cât și pe peri­oa­da de înce­put de după căsătorie;

  • Locație: Centrul de Studii Biblice Surduc;
  • Preț caza­re: 90 lei persoană/zi (masa inclu­să în preț);
  • Cazarea se va face îna­in­te de apu­sul soa­re­lui, înce­pând cu ora 18;

Printre acti­vi­tă­ți­le des­fă­șu­ra­te în cadrul tabe­rei se vor numă­ra: dez­ba­teri, pro­gra­me reli­gi­oa­se, jocuri de echipa;

Cei care au instru­men­te le pot adu­ce, spre a‑L lau­da ast­fel pe Dumnezeu;

Tot în cadrul tabe­rei, dumi­ni­că (în data de 8 August) va avea loc un botez;

Rezervările, în limi­ta locu­ri­lor dis­po­ni­bi­le, se pot face la urmă­toa­re­le nume­re de tele­fon: +40720100083 (Vali Todoran) sau +40771550863 (Eric Todoran);

Dacă doriți să par­ti­ci­pați, rugă­min­tea este să con­fir­mați lucrul aces­ta până în data de 1 August;

Vă aștep­tăm cu drag!