Tabără misionară — Porumbacu

Prin harul lui Dumnezeu am avut bucu­ria să petre­cem un timp minu­nat împre­u­nă în tabă­ra misio­na­ră care s-a des­fă­șu­rat la Campus Porumbacu în peri­oa­da 13–15 octom­brie. Au fost momen­te de păr­tă­șie, stu­dii pe teme…

Muzica și reforma protestantă

Salutări cre­ş­ti­ne cu Efeseni 5:19. Vorbiţi între voi cu psalmi, cu cân­tări de lau­dă şi cu cân­tări duhov­ni­ceşti, şi cân­ta­ţi şi adu­ceţi din toa­tă ini­ma lau­dă Domnului. Sperăm ca aces­te rân­duri să vă găseas­că…

Tabără misionară — 13–15 Octombrie

Dragi pri­e­te­ni și mem­brii ai bise­ri­cii din Uniunea Romană, Avem bucu­ria sa vă infor­măm că în peri­oa­da 13–15 Octombrie 2017, va avea loc o nouă taba­ră misio­na­ră orga­ni­za­tă spe­cial pen­tru pri­e­te­nii pe care îi avem în…

Lecţii biblice pentru copii

Israel în Canaan — Trimestrul IV Studiul inti­tu­lat „Israel în Canaan” se adre­sea­ză copi­i­lor de vâr­stă şco­la­ră. În cadrul aces­tor lecţii, copi­ii vor avea oca­zia să afle situ­a­ția popo­ru­lui Israel în peri­oa­da în care aces­ta…