Muzica și reforma protestantă 10–12 noiembrie 2017

Dragi frați și pri­e­te­ni, Ne ală­tu­răm apos­to­lu­lui Pavel care spu­ne „Vorbiți între voi cu psalmi, cu cân­tări de lau­dă și cu cân­tări duhov­ni­cești, și cân­tați și adu­ceți din toa­tă ini­ma lau­dă Domnului.” Efeseni 5:19…