Familia — motiv de rugăciune

… Iov che­ma şi sfinţea pe fiii săi: se scu­la dis-de-dimi­­­nea­­ţă şi adu­cea pen­tru fie­ca­re din ei câte o arde­re-de-tot. Căci zicea Iov: „Poate că fiii mei au păcă­tu­it şi au supă­rat pe Dumnezeu în…

“Realitatea Dragostei”

Tabără pen­tru tineri la Gura Râştii (Cluj) Prin harul lui Dumnezeu avem din nou bucu­ria de a vă invi­ta în toam­na aces­tui an, la o tabă­ră orga­ni­za­tă de Departamentul de Tineret al Conferinței Ardealul de Nord,…

„Pericolele Muzicii Carismatice”

Către toa­te Uniunile din Conferinţa Generală a Adventiştilor de Ziua a Şaptea Mişcarea de Reformă:   Salutări cre­ş­ti­ne cu Iacov 5:13. Avem încre­de­rea că aceas­tă scri­soa­re vă va găsi bucu­rân­du­vă din plin de bine­cu­vâb­tă­ri­le lui Dumnezeu.…

Lecții despre Duhul Sfânt

„După înăl­ța­rea Lui, Hristos a afir­mat că avea să tri­mi­tă bise­ri­cii Sale, ca dar suprem din par­tea Lui, un Mângâietor care avea să Îl înlo­cu­ias­că. Acest Mângâietor este Duhul Sfânt – sufle­tul vie­ții Sale, efi­ca­ci­ta­tea…