“Școala Înțelepciunii ”

“Școala Înțelepciunii ”- Tabără pen­tru tineri Dragi tineri, avem oport­u­ni­ta­tea prin harul lui Dumnezeu de a vă invi­ta la înce­pu­tul pri­mă­ve­rii aces­tui an, la o tabă­ră  orga­ni­zată de Departamentul de Tineret al Conferinţei Ardealul de Nord…

Tabără misionară — “Tineri în acțiune”

                    Tabără misi­o­­na­­ră- “Tineri în acțiu­ne” “Apoi le-a zis: „Duceți-vă în toa­tă lumea și pro­po­vă­du­iți Evanghelia la ori­ce făptură”.Marcu 16:15 “Și învă­­­țați-i să păzeas­că tot ce v-am porun­cit. Și iată că Eu sunt cu…