Veşti din Eden…

  Lecţii de via­ţă de la pacienţii noş­tri.…   Ne pla­ce să pri­mim veşti, şi chiar în vre­mu­ri­le bibli­ce era un lucru drag oame­ni­lor să audă lucruri noi. Mai ales însă, era o bucu­rie ca…

„Ecouri din Paradis” — Ediția a II‑a

Departamentul de muzi­că al AZSMR vă invi­tă la Ediția a II‑a a Școlii muzi­ca­le inter­națio­na­le de vară „Ecouri din Paradis”, ce va avea loc între date­le 6–12 August 2018, la cam­pu­sul de la Porumbacu. De data…

Respingerea — Radu Ioniță

„A venit la ai Săi și ai Săi nu L‑au pri­mit”… „Nu vrem ca Acesta să domneas­că pes­te noi”: „Răstignește‑L, Pilat!” Vai câtă orbi­re! Cum au putut fi atât de întu­ne­cați? Cum au putut să‑L…