Tabără de tineret — Ciocanu

Dragi tineri, vă invi­tăm la întru­ni­rea de tine­ret ce va avea loc la Pensiunea Serafin din satul Ciocanu, jud. Argeș, în peri­oa­da 10–12 noiem­brie 2017 cu tema: „Maratonul celor puter­nici” Verset mot­to: „Eu, deci,…

Tabără misionară — Porumbacu

Prin harul lui Dumnezeu am avut bucu­ria să petre­cem un timp minu­nat împre­u­nă în tabă­ra misio­na­ră care s‑a des­fă­șu­rat la Campus Porumbacu în peri­oa­da 13–15 octom­brie. Au fost momen­te de păr­tă­șie, stu­dii pe teme…

Muzica și reforma protestantă

Salutări cre­ş­ti­ne cu Efeseni 5:19. Vorbiţi între voi cu psalmi, cu cân­tări de lau­dă şi cu cân­tări duhov­ni­ceşti, şi cân­ta­ţi şi adu­ceţi din toa­tă ini­ma lau­dă Domnului. Sperăm ca aces­te rân­duri să vă găseas­că…

Tabără misionară — 13–15 Octombrie

Dragi pri­e­te­ni și mem­brii ai bise­ri­cii din Uniunea Romană, Avem bucu­ria sa vă infor­măm că în peri­oa­da 13–15 Octombrie 2017, va avea loc o nouă taba­ră misio­na­ră orga­ni­za­tă spe­cial pen­tru pri­e­te­nii pe care îi avem în…