Tabără pentru tineri la Campus Porumbacu

Tabără misionară

Dragi pri­e­te­ni și mem­bri ai bise­ri­cii AZSMR,   Departamentul misio­nar al UNIUNII ROMÂNE vă invi­tă să par­ti­ci­pați la tabă­ra misio­na­ră care va avea loc la Campus Porumbacu  în peri­oa­da 23–25 NOIEMBRIE 2018.              …

Familia — motiv de rugăciune

… Iov che­ma şi sfinţea pe fiii săi: se scu­la dis-de-dimi­­­nea­­ţă şi adu­cea pen­tru fie­ca­re din ei câte o arde­re-de-tot. Căci zicea Iov: „Poate că fiii mei au păcă­tu­it şi au supă­rat pe Dumnezeu în…

“Realitatea Dragostei”

Tabără pen­tru tineri la Gura Râştii (Cluj) Prin harul lui Dumnezeu avem din nou bucu­ria de a vă invi­ta în toam­na aces­tui an, la o tabă­ră orga­ni­za­tă de Departamentul de Tineret al Conferinței Ardealul de Nord,…