TABĂRĂ MISIONARĂ 29–31 MARTIE 2019

  Dragi pri­e­te­ni și mem­bri ai bise­ri­cii AZS-MR, Avem bucu­ria de a vă invi­ta la o nouă tabă­ră misio­na­ră, orga­ni­za­tă de depar­ta­men­tul misio­nar al UNIUNII ROMÂNE, care va avea loc la Campus Porumbacu  în peri­oa­da 29…