„Privind dincolo de Orizont” — Tabără de tineret

Dragi tineri, Avem bucu­ria prin harul lui Dumnezeu de a vă invi­tăm la o tabă­ră orga­ni­za­tă de Departamentul de Tineret al Conferinței Banat, în peri­oa­da 7–9 Septembrie 2018, sub gene­ri­cul: „Privind din­co­lo de Orizont” Motto: „Cercetați…

Daniel Dumitru a trecut la odihnă în Domnul

Fratele nos­tru iubit, Daniel Dumitru, s‑a dus să se odih­neas­că în Domnul, pe 18 August 2018, la vâr­sta de 86 de ani. Fratele nos­tru iubit, Daniel Dumitru a tre­cut la odih­nă în Domnul, pe 18…