Să vezi și să nu crezi!

  Marius Stroia Cam așa sună o popu­la­ră afir­ma­ție de mira­re, care, din punct de vede­re al logi­cii, pare să nu aibă prea mare sens. Pentru că, în timp ce sunt mulți scep­tici care au…

O făptură nouă

  Marius Stroia „Iată Eu fac toa­te lucru­ri­le noi.” (Apocalipsa 21:5).      Deși în urma cre­a­țiu­nii, pri­vind tot ceea ce făcu­se, Dumnezeu putea spu­ne pe bună drep­ta­te că „toa­te erau bune foar­te”, aceas­tă…

Lăsați copilașii să vină la Mine!

  Daniela Picu   „Lăsați copi­la­șii să vină la Mine și nu-i opriți, căci Împărăția ceru­ri­lor este a celor ca ei.” (Matei 19:14).      Citind îndem­nul Domnului Hristos adre­sat tutu­ror celor care tind să-i…