„Pelerinajului prin pustie” — Școala de Sabat

      „Istoria vie­ții din pus­tie a popo­ru­lui Israel a fost con­sem­na­tă pen­tru a fi de folos Israelului lui Dumnezeu de la sfâr­și­tul tim­pu­lui.” – Patriarhi și pro­feți p. 293. cap. 26 – De la Marea…

Săptămâna de rugăciune

      Într‑o călă­to­rie lun­gă este ușor să obo­sim în dorin­ța noas­tră pen­tru des­ti­na­ția fina­lă. Uneori, des­ti­na­ția pare să fie atât de depar­te încât noi avem ten­din­ța să ne gân­dim doar la alte…

Inaugurarea Bisericii AZS-MR Târgu Mureș

Urmăriți înre­gis­tra­rea inte­gra­lă a inau­gu­ră­rii și dedi­că­rii loca­șu­lui de închi­na­re AZS-MR din muni­ci­pi­ul Târgu Mureș. 

Apel umanitar

    „Ajutaţi pe sfinţi când sunt în nevo­ie”. (Romani 12:13) Călăuziţi de acest îndemn ne adre­săm vouă, iubiți frați, surori și pri­e­te­ni din bise­ri­ca noas­tră, cu acest apel uma­ni­tar urgent pen­tru o fami­lie din…

MAI ALB DECÂT ZĂPADA – Tabără pentru tineri

Dragi ti­neri și pri­e­te­ni, prin ha­rul lui Dumnezeu avem din nou bucu­ria de a vă in­vită să par­ti­ci­pați spre fina­lul aces­tui an, la o ta­bără orga­ni­zată de Departamentul de Tineret al Uniunii Române AZSMR, în perioada…