AZS-MR

„Dregător de spărturi” — Siret 19 noiembrie

Conferința Moldova, orga­ni­zea­ză Duminică 19 noiem­brie, o adu­na­re spe­cia­lă pen­tru fra­ții și suro­ri­le din par­tea de nord a con­fe­rin­ței cu gene­ri­cul  „Dregător de spăr­turi” La aceas­tă întâl­ni­re vom avea ca oas­pe­te pe fr. Nelu Bogdan! De…