„Pericolele Muzicii Carismatice”

Către toa­te Uniunile din Conferinţa Generală a Adventiştilor de Ziua a Şaptea Mişcarea de Reformă:   Salutări cre­ş­ti­ne cu Iacov 5:13. Avem încre­de­rea că aceas­tă scri­soa­re vă va găsi bucu­rân­du­vă din plin de bine­cu­vâb­tă­ri­le lui Dumnezeu.…

Lecții despre Duhul Sfânt

„După înăl­ța­rea Lui, Hristos a afir­mat că avea să tri­mi­tă bise­ri­cii Sale, ca dar suprem din par­tea Lui, un Mângâietor care avea să Îl înlo­cu­ias­că. Acest Mângâietor este Duhul Sfânt – sufle­tul vie­ții Sale, efi­ca­ci­ta­tea…