PROIECT MISIONAR PENTRU CURTEA DE ARGEȘ 

Prin Departamentul Misionar, Departamentul de Tineret și Conferința Oltenia, Dumnezeu face urmă­toa­rea invi­ta­ție: „Du-te astăzi și lucrea­ză în via Mea” PROIECT MISIONAR PENTRU CURTEA DE ARGEȘ              În acest timp, în…

“Ecouri din Paradis – Ediția a III‑a”

“Ecouri din Paradis – Ediția a III‑a” – Școala muzi­ca­lă inter­națio­na­lă de vară         În toa­tă Scriptura muzi­ca joa­că un rol impor­tant în via­ța spi­ri­tu­a­lă a popo­ru­lui lui Dumnezeu. De la imnul tri­um­fal cântat…