Video

Era America — Colaps iminent

Era America — Colaps iminent

Colaps imi­nent — semi­nar de pro­fe­ție sus­ți­nut la Madrid în mai 2008. Tema 1: Era America Prezintă: Pastorul Liviu Tudoroiu

Madrid — Colaps iminent

Madrid — Colaps iminent

Clip cu ora­șul Madrid rea­li­zat cu oca­zia semi­na­ru­lui de pro­fe­ție Colaps imi­nent din mai 2008.