Categoria: Video

Inaugurarea Bisericii AZS-MR Târgu Mureș

Urmăriți înre­gis­tra­rea inte­gra­lă a inau­gu­ră­rii și dedi­că­rii loca­șu­lui de închi­na­re AZS-MR din muni­ci­pi­ul Târgu Mureș. 

Lumina Ta — Corul și Orchestra Națională AZS-MR

Piesa „Lumina Ta”, inter­pre­ta­tă de corul și orches­tra națio­na­lă de tine­ret AZS-MR, în cadrul con­cer­tu­lui vocal-sim­­fo­­nic „Ecouri din Paradis”, edi­ția a 3‑a.